بسته بندی

:packaging

.Our Vitality Glassware is an antioxidant glass that works essentially like a natural filter

This vitality Glass was developed by the Swiss scientist Yves Kraushaar following more than 14 years of research. The secret of this special glass is based on the fact that the molecular structure of any substance is permanently .activated and energized by “violet life radiation”

:Compared to other glass packaging, our packaging offers

  • Protection in the visible spectrum from blue to red
  • Quality protection for long-term storage
  • Preservation of bio-energy
  • 100% recyclable

شیشه انرژی زا میراکل با خاصیت آنتی اکسیدانی مانند یک فیلتر طبیعی رفتار می کند. شمیم و عطر مواد داخل شیشه ها با ورود سه فرکانس متفاوت نور (نورهای مرئی و نامرئی، ماوراءبنفش و مادون قرمز) حفظ و نگهداری میشود.

تکنولوژی این ظرف ها بدست دانشمندی سوییسی بعد از تلاش های چهارده ساله وی تهیه و تولید شد.

ویژگی های شیشه محصولات ما در مقایسه با بسته بندی های دیگر:

  • خاصیت نگهدارندگی طولانی
  • حفظ بیشتر انرژی زیستی
  • صد درصد بازیافتی