بادام شیرین Sweet Almond
بادام شیرین Sweet Almond

محصول کالیفرنیا

 بهتر نمودن ساختار و رنگ پوست
 تسکین دهنده التهابات پوستی
 محافظت از اشعه آفتاب و جلوگیری از پیرپوستی
 کمرنگ نمودن جای زخمها و صدمات وارد شده به پوست

Historically, almond oil had been used in ancient”
Persian schools of medicine to treat skin conditions
“.such as psoriasis and eczema
caused by UV irradiation Capable of preventing the structural damage
Exhibits many properties including antiinflammatory
Decelerates the photo-ageing process
Improves complexion and skin tone
Smoothes and rejuvenates the skin
Reduces wounds and scars

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *