کوپوآسو Cupuacu
کوپوآسو Cupuacu

بری نخستین بار در خاورمیانه محصول جنگلهای بارانی آمازون  مرطوب کننده بسیار قوی  محافظ پوست در برابر اشعه های آفتاب  شاداب کننده و جوان کننده پوست 