زیتون  Olive
زیتون Olive

گرفته شده از روغن زیتون محصول اسپانیا  نرم کننده ومرطوب کننده پوست  آبرسان بسیار قوی  محافظت از پوست در مقابل صدمات زیست محیطی   Facilitates retention of

بادام شیرین Sweet Almond
بادام شیرین Sweet Almond

محصول کالیفرنیا  بهتر نمودن ساختار و رنگ پوست  تسکین دهنده التهابات پوستی  محافظت از اشعه آفتاب و جلوگیری از پیرپوستی  کمرنگ نمودن جای زخمها و صدمات