هوهوبا Jojoba
هوهوبا Jojoba

محصول جنوب آریزونا از قرنها پیش ساکنان اصلی آمریکا از این روغن به عنوان یک درمانگر و محافظ در مقابل پیری زودرس پوست استفاده میکردند  سرشار از ویتامین های